A

Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta ja lupajaosto

Rakennusvalvonta toimii kaupunkikehityslautakunnan lupajaoston alaisuudessa. Lupajaosto toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena ja kadun sekä yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanpidosta annetussa laissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena.

Rakennusvalvonta-yksikkö

Rakennusvalvontaa johtaa johtava rakennustarkastaja. Ensisijaisena sijaisena toimii lupatarkastaja ja toissijaisena sijaisena toimii johtavan rakennustarkastajan nimittämä rakennustarkastaja.

Johtava rakennustarkastaja

Käyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaista rakennusvalvontaviranomaisen sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitovelvollisuutta valvovan viranomaisen toimivaltaa lukuun ottamatta hallintopakkoa tai oikaisuvaatimusta koskevia asioita.

Johtava rakennustarkastaja päättää myös rakennusrasitteista.

Lupatarkastaja

Lupatarkastaja päättää rakennusvalvonnan toimivaltaan kuuluvista lupa- ja työnjohtajapäätöksistä lukuun ottamatta:

  • hallintopakkoa tai oikaisuvaatimusta koskevia asioita
  • rakennuslupia, kun rakentaminen edellyttää pelastuslain mukaan väestönsuojaa
  • rakentamista tai purkamista, joka vaikuttaa merkittävästi kaupunki- tai ympäristökuvaan

Lupainsinööri

Lupainsinööri päättää rakennusvalvonnan toimivaltaan kuuluvista lupa- ja työnjohtajapäätöksistä lukuun ottamatta:

  • hallintopakkoa tai oikaisuvaatimusta koskevia asioita
  • rakennuslupia, kun rakentaminen edellyttää pelastuslain mukaan väestönsuojaa
  • rakentamista tai purkamista, joka vaikuttaa merkittävästi kaupunki- tai ympäristökuvaan

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja päättää rakennusvalvonnan toimivaltaan kuuluvista työnjohtajapäätöksistä.


Rakennusvalvontaan liittyvät luvat haetaan Lupapiste-palvelusta

 

Rakennusvalvonta
Käyntiosoite: Seutulantie 12
Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää
Puhelin:
- Vaihde (09) 27 191
- Seutulantalon palvelupiste (09) 2719 2880
- Suorat numerot: yhteystiedot
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Aukioloajat: ma–ke 9–15, to 9–16 ja pe 8–13