A

Osayleiskaavat

Voimassa olevat osayleiskaavat

Keskustan osayleiskaava 2030

Kaupunginvaltuuston 21.9.2015 § 50 hyväksymä Keskustan osayleiskaava 2030 korvaa voimassaoloalueellaan Järvenpään koko kaupungin yleiskaavan 2020 sekä keskustan aiemman osayleiskaavan.

Lepolan osayleiskaava

Kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 93 hyväksymä Lepolan osayleiskaava on voimassa rinnakkain koko kaupungin yleiskaavan 2020 kanssa.

 


Vireillä olevat ja valmisteltavat uudet osayleiskaavat

Lisätietoa vireillä olevista ja valmisteltavista uusista osayleskaavoista on saatavilla vuosittain julkaistavasta Järvenpään kaupungin kaavoituskatsauksesta.