A

Opioidiriippuvaisten korvaushoito

Opiaattikorvaushoito-ohjelmalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (nro 33/2008) mukaista lääkkeellistä, buprenorfiini-lääkkeen (Suboxone®) tai metadonin tuella tapahtuvaa kuntouttavaa hoitoa.
Hoito toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti joko kuntouttavana- tai haittojavähentävänä korvaushoitona. Lääkehoidot toimivat Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa JUSTissa jonne potilaat kutsutaan.