A

Opintopsykologi opiskelun tukena

Psykologityö on osa lakisääteistä opiskeluhuoltopalvelua. Psykologipalveluita tarjotaan toisella asteella perustutkintoa suorittaville opiskelijoille (ei aikuisopiskelijoille). Psykologin tehtävä on oppimisen, opiskelun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yksittäisten opiskelijoiden kohdalla että koko oppilaitosyhteisön tasolla.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi oppimis- tai opiskeluvaikeuksien, kriisien, stressin, ahdistuksen tai muiden mielialaoireiden takia. Opiskelija voi ottaa itse yhteyttä psykologiin tai yhteydenotto voi tulla vanhemmilta tai oppilaitoksen henkilökunnalta. Psykologikäynnit ovat kuitenkin aina vapaaehtoisia.

Oppilaitoksen psykologi tapaa opiskelijaa yleensä 1-5 kertaa, joiden aikana joko löydetään keinoja parantaa opiskelijan tilannetta tai tarvittaessa psykologi auttaa opiskelijaa ohjautumaan muun tuen piiriin. Psykologi myös neuvoo ja ohjaa tarvittaessa vanhempia ja oppilaitoksen henkilökuntaa nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot:

Opintopsykologit

Vappu Pietinen p. 040 315 3872
Järvenpään lukio

Petra Valve p. 040 315 3124
Keuda (Wärtsilänkatu, Sibeliuksenväylä)

Laura Kajovaara p. 040 315 2164
Ammattiopisto Spesia (ent. Validia) Lisäksi Nuorisokeskus ja Juholan koulu

 

Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelut, hallinto:

  • Kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelujen päällikkö Mari Asell p. 040 315 3887