A

Oinaskatu 2

Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan eli Satukallion tonttia 2012-1 sekä osia Oinasmäen puistoalueesta ja Oinaskadun katualueesta.

Kaavatunnus: 200010

Yhteyshenkilö: Juho Mattila


0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on saanut lainvoiman 21.9.2016

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 12.5.2016 § 34.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus