A

Oikomishoito

Oikomishoidon tarve määritellään koululaisten hammastarkastusten yhteydessä. Oikomishoitoon voivat päästä ne joilla todetaan sellainen purentaa haittaava virhe, joka luokitellaan vakavaksi.

Terveyskeskuksessa hoidetaan 8-10 pisteen purentavirheet. Purentavirheiden pisteytyksessä käytetään Stakesin antamia ohjeita.

 

Oikomishoito, kuten muukin hammashoito on terveyskeskuksessa maksutonta alle 18-vuotiaille.

Oikomiskojeen rikkoutumisesta tai häviämisestä voidaan periä uuden kojeen valmistuskulut.