A

Liittyminen vesilaitoksen verkostoon

LiittämiskohtaLiitokset laitoksen verkostoon tekee aina vesilaitos. Liittymäkohta on vesilaitoksen runkolinjassa tai runkolinjakaivossa. Laitos hankkii ja asentaa tonttivesijohdon rakennuksen vesimittarille asti ja asentaa vesimittarin. Työt laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaan, töiden lisäksi laskutetaan liittymismaksu. Laajennuksista laskutetaan mahdollinen lisäliittymismaksu.

Rakentajan vesiopas (pdf)

Kaivanto-ohje (kapeat kaivannot)

Rasvaohje ravintoloille (pdf)

 

Vesilaitokselle toimitettavat asiapaperit ja muut toimenpiteet ennen liitostöitä

1. Liitostiedot

Vesilaitokselle toimitetaan voimassa oleva tonttikartan liite (kvv-suunnitelmien yhteydessä). Liitostiedot tilataan Seutulantalon palvelupisteestä, osoite Seutulantie 12, puhelin (09) 2719 2880 tai sähköpostilla tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi.

2. Kvv-suunnitelmat (vesi- ja viemärisuunnitelmat)

Kvv-suunnitelmat toimitetaan sähköisesti Lupapiste.fi- palveluun tarkasteltavaksi ja leimattavaksi:

 • asemapiirustus 1:200 tai 1:500 (suurista kohteista 3 kpl)
 • linjapiirustus
 • pohjakuvat 1:50
 • kaivokuvat
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden selvitys sisältäen kalusteluettelon (kvv-laitteistoselvitys)
 • pintavesisuunnitelma (rivi- ja kerrostaloista sekä teollisuuskiinteistöistä)
 • salaojasuunnitelma (1 kpl, ei leimata)

Kvv-suunnitelmat käsittelee Rakennusvalvonta.

 

3. Kvv-työnjohtaja

Rakentaja hakee kohteeseen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asentamisesta vastaavan työnjohtajan eli kvv-työnjohtajan. Kvv-työnjohtajahan hyväksymistä haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa.

4. Liittymisilmoitus

Vesilaitokselle toimitetaan allekirjoitettu liittymisilmoitus kiinteistön liittämisestä vesilaitoksen verkostoon. Liittyjä (kiinteistön omistaja) antaa liittymisilmoituksessa tiedot kiinteistöstä, rakennusten kerrosalasta, johtorasitteista, mahdollisesta hallinnanjakosopimuksesta ja omat yhteystietonsa.

 Lomakkeen voi toimittaa:

 • sähköpostilla osoitteeseen vesihuoltolaitos(at)jarvenpaa.fi
 • postitse osoitteeseen Järvenpään kaupunki/Järvenpään Vesi, PL 41, 04401 Järvenpää
 • tuoda Järvenpään Veden toimistoon, osoite Seutulantie 12, 1. krs.

Liittymisilmoitus

5. Liittymissopimus

Liittymisilmoituksen saatuaan vesilaitos lähettää asiakkaalle liittymissopimuksen liitteineen allekirjoitettavaksi. Liittymissopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Voimassa oleva sopimus on edellytys vesilaitoksen palveluitten saamiselle.

6. Kaivantolupa ja kaivuutyöt

Kaivuutöihin katualueella tai yleisellä alueella tarvitaan kaivantolupa, jota haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Liittyjä suorittaa kustannuksellaan kaikki tarvittavat kaivuutyöt, myös katualueella. Kaivuutöissä tulee noudattaa voimassa olevia kaivuutöiden asennus- ja työsuojelumääräyksiä.

Lisätietoa kaivuluvista löydät Kaivu- ja sijoitusluvat -sivulta

7. Johtojen peilaus

Ennen kaivuutöitä tilataan johtojen ja kaapeleiden näyttö eli peilaus johtotietokeskuksesta, puhelin 0800 12 600 ja kaivulupa.fi. 

johtotiedot_kaivulupa_fi

Liitostöiden tilaaminen ja katselmukset

1. Työtilaus

Kvv-työnjohtaja tai liittyjä tilaa tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liitostyöt rakennuspaikalle. Työt kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen kaivuutöiden aloittamista. Toimitusaika vaihtelee 1-3 viikkoon työtilanteesta riippuen. Alueilla, joissa liittymät on rakennettu valmiiksi kiinteistön rajalle, tilataan tonttivesijohdon jatkaminen.

 • liitoksen laitoksen verkostoon tekee aina vesilaitos
 • vesilaitos hankkii ja asentaa tonttivesijohdon rakennuksen vesimittarille asti ja asentaa vesimittarin
 • pientalokiinteistöillä on myös mahdollisuus tilata rakennusaikainen vesi
 • liitostöiden ja vesimittarin työtilaukset numerosta 040 315 2465 tai 040 315 2033

 

2. Katselmukset

Rakennuslupiin liittyvät kvv-katselmukset hoitaa rakennusvalvonta.

Muiden kuin rakennusvalvontaan kuuluvien katselmusten tai tarkastusten tilaukset verkostopäälliköltä puh. 040 315 2465. 

Liittymisestä laskutettavat maksut

1. Rakentamiskustannukset

Liitostyöt työtuntien ja tarvikkeiden mukaan sekä vesimittarin asennus laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaan.
Palvelumaksut 1.3.2019 alkaen

Jos kiinteistölle on kaupungin toimesta rakennettu liittymät tontin rajalle, ne laskutetaan kulloinkin voimassa olevan kaupunkitekniikan taksan mukaisesti vesilaitoksen maksujen lisäksi.

2. Liittymismaksu

Rakentamiskulujen lisäksi laskutetaan liittymismaksu, maksun peruste on rakennusluvan mukainen kerrosala. Laajennuksista laskutetaan lisäliittymismaksu, mikäli kerrosalan muutos on vähintään 10 %. Omakoti- ja paritaloilla laskutetaan lisäliittymismaksua mikäli kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan. Liittymismaksut laskutetaan kulloinkin voimassa olevien käyttömaksujen mukaisesti.

Käyttömaksut 1.4.2020

Tarkempia tietoja liittymis- ja lisäliittymismaksujen perusteista voi kysyä numerosta 040 315 2461

Muutto- ja luovutusilmoitus

1. Ilmoitus vesilaitokselle

Rakennukseen muutettaessa liittyjä ilmoittaa laitokselle laskutusosoitteen muutoksen. Samalla muutetaan rakennusaikainen veden kulutusarvio vastaamaan asukkaiden vedenkulusta. Rakentaja ilmoittaa kiinteistön luovutuspäivän, kiinteistön uudet yhteystiedot (isännöitsijä), kulutusarvion muutosta varten asukkaiden määrän tai arvion tulevasta kulutuksesta.