A

Odotusajat ikääntyneiden palveluissa

ODOTUSAJAT IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUIHIN 1.1. - 31.8.2018

Kunnan on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut sekä missä ajassa iäkäs henkilö on saanut tarvitsemansa ympärivuorokautisen asumisen palvelut.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä tai hoidon tarpeen toteamisesta siihen, kun iäkäs henkilö on saanut hakemansa palvelut. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Yli 75-vuotiaan henkilön palveluntarve on selvitettävä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (sosiaalihuoltolaki).

1  Kotona asumisen tuen palvelut

  • Iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointi on tehty 100% seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta

  • Tarpeen mukaiset palvelut on voitu käynnistää kolmen (3) päivän sisällä arvioinnista ja tarvittaessa välittömästi

 

2  Asumispalvelut ja laitoshoito

  • Palvelutarpeen arviointi on tehty 100% seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta

  • Tehostettuun asumispalveluun odottaneista 100 % sai paikan alle 3kk:ssa

  • Keskimääräinen odotusaika ympärivuorokautisiin palveluihin on ollut 25 vuorokautta. Laitoshoitoon odottaneita ei kyseisellä ajanjaksolla ollut ollenkaan.