A

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Nuovo on matalan kynnyksen hoitopaikka järvenpääläisille alle 18-vuotiaille nuorille, joilla on mielenterveyteen, koulunkäyntiin tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä ongelmia tai päihteiden käyttöä.

Kun nuori itse tai hänen läheisensä tai verkostossa työskentelevät ammattilaiset tuntevat huolta nuoresta, on asia hyvä ottaa puheeksi opettajan, lääkärin, terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin tai nuorisotyöntekijän kanssa. Nuovoon ohjataan koulun oppilashuollon, perhesosiaalityön tai nuorisotyön kautta.

Tavoitteena on nuorta ja perhettä tukemalla vahvistaa elämänhallintaa, auttaa erilaisissa mielenterveyden ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksissa sekä katkaista mahdollisesti jo alkanut päihdekierre. Nuovossa sovitaan yhdessä nuoren, vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa hoidon tavoitteista, työskentelytavasta ja aikataulusta.

Nuovon työmenetelmiä ovat yksilötapaamiset ja keskustelut, ryhmätoiminta, konsultointi, päihdearviot, kotikäynnit, lääkärin, psykiatrin ja lastenpsykiatrin palvelut.

Nuovon palvelut tuottaa Suomen Kotilääkäripalvelu Oy.