A

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja muiden yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset ovat MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 14 vuorokauden ajan. Tällä sivulla ilmoitetaan nähtäville asetetuista suunnitelmista.

Suunnitelmat ovat nähtävillä myös Seutulantalon palvelupisteessä, osoitteessa Seutulantie 12, 04410 Järvenpää

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana:

  • Sähköisenä sähköpostiosoitteeseen: tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi
  • Kirjallisesti: Järvenpään kaupunki / Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 Järvenpää

Hanhikkipuiston ja Ristinummentien suunnitelmaehdotukset
nähtävillä 6. - 19.11.2018

Peltolan (12) kaupunginosa
Hanhikkipuisto
- suunnitelmaselostus
- asemapiirustus, piir.nro 5830-250-1

Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Lilla Lindewall puh. 040 315 3963 tai
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi. 

 

Ristinummen (21) kaupunginosa
Ristinummentie välillä Tuomonkatu-Laurikkalantie
- suunnitelmaselostus
- asemapiirustus, piir.nro 5811-220-1
- pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, piir.nro 5811-220-2

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Tia Salminen puh. 040 315 2144 tai
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistus, Järvenpään kaupunki nähtävillä 17.10.-15.11.2018

Järvenpään kaupunki on laatinut tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) ja asetuksen (659/2010) mukaisen hulevesitulvariskialueiden alustavan arvioinnin vuonna 2011. Alustavassa arvioinnissa Järvenpään kaupungin alueella ei katsottu olevan merkittävää hulevesitulvariskiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteita nimetty. Tulvariskiarviointi tulee lakisääteisesti tarkistaa tarpeellisilta osin kuuden vuoden välein.

Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikka on laatinut ehdotuksen tarkistetuksi hulevesitulvariskien alustavaksi arvioinniksi Järvenpään kaupungin alueella hulevesitulvariskilainsäädännön (620/2010) ja asetuksen (659/2010) mukaisesti.

Lisätietoja: projektipäällikkö Miia Haikonen puh. 040 315 3161 tai
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Liitteet:
Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistus, Järvenpään kaupunki
Hulevesitulvariskien alustava arviointi, Järvenpään kaupunki
Liite 1 Kartta tarkastelualueesta
Liite 2 Excel vastaukset tapahtuneista tai mahdollisista tulevaisuuden hulevesitulvista

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 5.11.2018