A

Muutto Suomeen - Järvenpäähän

Passi/EU-henkilötodistus

Kun tulet Suomeen, tarvitset passin tai EU-henkilötodistuksen. Muualta kuin EU-maista tulevat tarvitsevat myös viisumin.   Voit jättää lupahakemuksia passeja, henkilökortteja, ajokortteja Järvenpään poliisiaseman palvelutoimistossa. Varaa aika ennakkoon. Muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja haetaan Maahanmuuttoviraston kautta.

Oleskelulupa/oleskeluoikeus

Yli 3 kuukauden oleskelua varten sinun on haettava oleskelulupa tai rekisteröitävä oleskeluoikeus. Oleskelulupa haetaan maahanmuuttovirastosta (ks. www.migri.fi), ulkomailla Suomen edustustosta.

Ulkoasiainministeriö/Suomen ulkomaan edustot ottavat vastaan oleskelulupahakemuksia ja myöntävät viisumeita ulkomailla.

EU-maan kansalainen ja näihin rinnastettavien maiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa tullessaan Suomeen. Mikäli oleskelu kestää yli 3 kuukautta, on kuitenkin rekisteröitävä oleskeluoikeus poliisilaitoksella, josta saa Euroopan unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen. Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa, eikä heidän tarvitse rekisteröidä oleskeluoikeuttaan. Kuitenkin muutettaessa Suomeen on Pohjoismaiden kansalaisten ilmoitettava muutosta maistraatille.

Muiden kuin EU-kansalaisten on yli 3 kuukauden oleskelua varten haettava oleskelulupaa. Lyhyempään oleskeluun sitä ei vaadita, paitsi jos henkilö tulee viisumivelvollisesta valtiosta, vaaditaan viisumi.

Turvapaikanhakijat hakevat turvapaikkaa Suomen rajalla tai poliisilta.

Oleskeluluvan tunnukset:

  • B= tilapäinen: voimassa enintään 1v. (tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen)
  • A= jatkuva: voimassa enintään 4v. (tarkoituksena on pysyvä asuminen Suomessa)
  • P= pysyvä: voimassa pysyvästi (tarkoituksena on pysyvä asuminen Suomessa. Lupa myönnetään, jos olet asunut Suomessa jatkuvalla oleskeluluvalla Suomessa 4 vuotta)

Löydät lisätietoa oleskeluluvasta Maahanmuuttoviraston internet-sivulta.

Muuttoilmoitus ja henkilötunnus

Jokaisen Suomeen vakituiseksi asukkaaksi muuttavan täytyy tehdä maistraattiin virallinen muuttoilmoitus viikon kuluessa muutosta. Saadessasi oleskeluluvan on mahdollista saada samalla henkilötunnus. Jos näin ei tapahtunut, voit hakea maistraatista henkilötunnuksen. Kotipaikkakunnan maistraatissa (Hyvinkään, Vantaan tai Porvoon yksiköstä) sinut merkitään maassa asuvaksi. Ota maistraattiin mukaan passi ja oleskelulupa. Jos olet naimisissa, tarvitset todistuksen avioliitosta. Jos sinulla on lapsia, tarvitset heidän syntymätodistuksensa. Kun olet muuttanut Suomeen ja sinulla on vähintään yhden vuoden oleskelulupa tai rekisteröintitodistus, sinulle rekisteröidään kotikunta Suomessa.

Pankkitili

Suomessa palkka, laskut ja muut maksut hoidetaan pankin kautta. Tarvitset passin tai muun henkilöllisyystodistuksen, kun avaat pankkitilin.

Kela-kortti

Kela eli Kansaneläkelaitos huolehtii Suomen sosiaaliturvasta.  Hae oikeus Suomen sosiaaliturvaan Kelasta. Myönteisen päätöksen jälkeen saat Kela-kortin. Voit saada Kela-kortin, jos asut Suomessa pysyvästi. Kelan asiakkailla on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla äidinkielellä eikä löydy muutakaan yhteistä kieltä Kelan toimihenkilön kanssa.