A

Murtokatu 5, tontti 2-242-15

020042 Murtokatu sijaintikartta

Entinen pienteollisuustontti on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön. Rakentaminen suunnitellaan mittakaavaltaan ympäröivään asuinalueeseen sopeutuvaksi. Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä.

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio
JARDno-2017-1200
Kaavatunnus 020042

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 26.5.2018.

 

0_HYVÄKSYTTY

Kapunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 25.1.2018 § 11.

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 7.-21.12.2017.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 20.9.-3.10.2017.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Voimassa oleva asemakaava