A

Monikulttuurinen opetus Multicultural education

Järvenpäässä vieraskielisille oppilaille järjestetään
· perusopetukseen valmistavaa opetusta ryhmämuotoisena ja inklusiivisena opetuksena,
· suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetusta,
· maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta.

Opetuksen tavoitteena on oppilaiden suomen kielen taidon vahvistaminen, toimiva kaksikielisyys sekä identiteetin vahvistuminen oman kieli- ja kulttuuritaustan pohjalta.

Perusopetuksen valmistava opetus

Järvenpään kaupunki järjestää perusopetuksen yhteydessä maahanmuuttajille tarkoitettua valmistavaa opetusta Kartanon koulussa. Ensimmäisen luokan oppilaille opetus järjestetään inklusiivisesti oppilaan omassa lähikoulussa. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat juuri muuttaneet Suomeen eikä heidän kielitaitonsa vielä riitä opiskeluun suomen kielellä. Valmistavassa opetuksessa tutustutaan koulunkäyntiin sekä opitaan opiskelemaan suomen kielellä. Opetuksen tärkein tavoite on suomen kielen oppiminen. Valmistava opetus kestää noin vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen ryhmään.

Miten valmistavaan opetukseen haetaan?

Kun oppilas muuttaa Järvenpäähän, huoltaja ottaa yhteyttä monikulttuurisuusopettajaan, joka järjestää tapaamisen valmistavan opetuksen järjestelyistä.
Kirsi Martikainen p. 040 315 3959 kirsi.martikainen@edu.jarvenpaa.fi
Myös Maahanmuuttajatoimisto Verso auttaa koulupaikkahakemusten täyttämisessä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on tarkoitettu monikielisille oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Sitä voidaan opettaa myös paluumuuttajille ja pitkään ulkomailla asuneille oppilaille. Se eroaa tavoitteiltaan ja sisällöltään suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksesta. Opettaja määrittelee oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun, ja huoltaja valitsee oppimäärän.

Lisätietoja opetuksesta antaa monikulttuurisuusopettaja Kirsi Martikainen 040 315 3959 ja perusopetusjohtaja Arja Korhonen 040 315 2206.

 

Multicultural education

In Järvenpää, pupils belonging to foreign language and cultural groups are arranged
• preparatory education
• Finnish as a second language education
• pupil's own mother tongue education

These forms of education are available for:
• foreign-language pupils
• multilingual pupils whose parents or one parent speaks other than Finnish or Swedish as their mother tongue
• children adopted from abroad and returnees

The education supports the Finnish-language learning of pupils of different language and cultural groups, the development of their own mother tongue skills and the strengthening of multilingual identities.

Preparatory education for immigrants

The City of Järvenpää organises preparatory education for immigrants in primary school in connection with basic education at Kartano school. Preparatory education for children in first grade is organised at their local school in a Finnish-language group. After the preparatory education, the child will continue to comprehensive education in the same group.

Preparatory education for basic education is meant for pupils who need support in skills required for attending school and increased proficiency in the Finnish language prior to starting their basic education. The goal of preparatory education is to further the balanced development of the child and his/her integration into Finnish society, and to provide the skills needed for transferring to basic education. Following the preparatory education, the pupils transfer to the primary school group. The preparatory education lasts approximately one year.

How to apply to preparatory education?

When a pupil moves to Järvenpää, the guardian contacts coordinator of multicultural education Kirsi Martikainen p. 040 315 3959 kirsi.martikainen@edu.jarvenpaa.fi. She will arrange a meeting about preparatory education.
Also Järvenpää's Immigration Office - Verso provides help with the school applications.

Finnish as a second language and literature

Finnish as a second language and literature is one of the courses offered. Instruction in Finnish as a second language and literature is provided to pupils whose native language or language spoken at home is neither Finnish nor Swedish. It can also be taught to returnees and pupils who have resided overseas for long periods. Its objectives and contents differ from the study of Finnish as a first language and literature. The teacher will test which course would be appropriate for the pupil and the guradian will choose the course.

For further information on teaching, please contact the coordinator of multicultural education Kirsi Martikainen at tel. 040 315 3959 and the leading expert in basic education, Arja Korhonen at tel. 040 315 2206