A

Monikulttuurinen opetus

Suomessa vakituisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia. Järvenpään kouluissa opiskelee noin 150 lasta, jotka tulevat eri kieli- ja kulttuuriryhmistä. Opetuksen järjestäminen perustuu heidän aikaisempaan oppimishistoriaansa. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheen kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulutusjärjestelmästä.

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Järvenpään kaupunki järjestää perusopetuksen yhteydessä maahanmuuttajille tarkoitettua valmistavaa opetusta esi- ja alkuopetusikäisille yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja muille perusopetusikäisille Kartanon ja Saunakallion kouluissa. Opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ennen perusopetuksen aloittamista tarvitsevat tukea koulunkäyntivalmiuksien ja suomen kielen taitojensa kartuttamiseen. Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät tasoaan vastaaviin perusopetusryhmiin Järvenpäässä. Valmistava opetus kestää noin vuoden.

Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä on yksi äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineen oppimääristä. Se eroaa tavoitteiltaan ja sisällöltään suomi äidinkielenä –opetuksesta. Suomi toisena kielenä –opetusta annetaan oppilaille, joiden äidinkieli/kotona puhuttu kieli ei ole suomi tai ruotsi. Sitä voidaan opettaa myös paluumuuttajille ja pitkään ulkomailla asuneille oppilaille. Koulussa määritellään kumpaa oppimäärää oppilas opiskelee.