A

Mittarikatu 4c

070054_Mittarikatu_sijaintikarttaSuunnittelualue sijaitsee Pajalan kaupunginosassa noin kaksi kilometriä Järvenpään rautatieasemalta pohjoiseen.

Kaavasuunnittelulla tutkitaan mahdollisuuksia parantaa kiinteistön 186-746-3 ja osan kiinteistöstä 186-7-9901-1 toimivuutta rivitalotonttina. Mittarikatu 4c on yksi myytävistä kiinteistöistä, joista kaupunginvaltuusto on päättänyt Järvenpään talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä 11.11.2013 § 82.

Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Justiina Nieminen

Kaavatunnus: 070054

Dnro: JARVENPAA 1059/2016

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavamuutos on kuulutettu voimaan tulevaksi 28.6.2017.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 4.5.2017 § 31.

Kuulutus

Asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen selostus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 2.3.2017 § 18
ja asetettu julkisesti nähtäville 22.3.-4.4.2017 väliseksi ajaksi.

Lausunnot ja muistutukset on toimitettava 4.4.2017 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Asemakaavamuutosehdotus

Asemakaavamuutoksen selostus

 

0_VALMISTELUVAIHE0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 8.6.2016.
Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 8.6.-21.6.2016 välisen ajan.
Lausunnot ja mielipiteet toimitettava 21.6.2016 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Asemakaavamuutoksen luonnos

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote ajantasakaavasta