A

Minä ja meidän yhteisömme

Lapsen on tärkeä oppia ymmärtämään omaa lähiympäristöään. Lapsen kasvaessa hänen elinpiirinsä laajenee ja lapset kohtaavat monenlaisia tapoja ajatella ja toimia.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen valmiuksia ymmärtää lähiyhteisön monimuotoisuutta ja auttaa lasta toimimaan omassa elinpiirissään.

Osa-alueet

  • Eettinen ajattelu: ystävyys, oikea ja väärä, oikeudenmukaisuus, tunteet
  • Katsomukset: uskonnot ja katsomukset tutustumisen kohteena
  • Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus: kulttuuriperintö, lapsen oma historia ja tulevaisuuden pohdinta. Esimerkiksi vuodenajat
  • Mediakasvatus: tieto- ja viestintäteknologia, mediat ja median tuottaminen