A

Mikonkorven omakotialueen tiivistäminen

170009_Mikonkorpi sijaintiAsemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan eli Mikonkorpi omakotitontteja kortteleissa 1713-1724. Vanhojen omakotialueiden tiivistämisprojekti on käynnistetty kaupungin aloitteesta (KAUKE 13.11.2014 § 78, KH 24.11.2014 § 287).

Tarkoituksena on tutkia rakennusoikeuden lisäämismahdollisuuksia niillä omakotitonteilla, joiden rakennusoikeus on alle e = 0,25, ja joiden omistajat ovat sitä pyytäneet. Talousrakennusten rakentamismahdollisuudet tutkitaan koko alueella.

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Dnro KAUKE 177/2015
Kaavatunnus 170009

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 13.3.2016.

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 28.1.2016 § 5.

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 25.11.–9.12.2015.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus 

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 16.-30.9.2015. Talousrakennusoikeutta ehdotetaan lisättäväksi kaikille tonteille.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Voimassa oleva asemakaava

 

0_ALOITUSVAIHE

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma