A

Meluntorjunta

Järvenpään meluntorjuntaan liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo meluasioita ja suorittaa melutason mittauksia lähinnä ympäristölupiin liittyvissä valvontatehtävissä sekä erilaisten meluvalitusten yhteydessä.

Lue lisää aiheesta: