A

Varhaiskasvatusmaksut

Maksuihin liittyvä asiakasneuvonta

Varhaiskasvatussihteerit tavoitat puhelimitse ma-pe 10-11.30

p. 040 315 2582 tai varhaiskasvatussihteerit(at)jarvenpaa.fi.

HUOM! Siirrymme käyttämään 1.1.2020 tulotietojen sähköistä tietokantaa, Tulorekisteriä, jonka jälkeen kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden tulotietoja ei tarvitse enää erikseen toimittaa. Siirtymävaiheen aikana alkuvuodesta 2020 varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten huoltajien on kuitenkin vielä toimitettava tulotietonsa.

Lue lisää tulorekisteristä.

 

VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEEN VAIKUTTAVAT

maksuun vaikuttavat

MAKSUN MÄÄRÄÄMISTÄ VARTEN TARKISTETTAVAT TULOTIEDOT

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi voimassa olevana. Vuodesta 2020 alkaen Järvenpään kaupunki saa kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta tulonsaajan tulotiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä. Tulorekisteristä ei kuitenkaan vielä saada kaikkia tulotietoja, joten huoltajien tulee edelleen ilmoittaa erikseen esimerkiksi

yrittäjän tuloselvitys
• pääoma-, korko- ja osinkotulot
• elatustuki
• vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki
• eläketulot
• koulutus- ja apurahat
• työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet

Perheen tulee toimittaa tarvittavat tiedot varhaiskasvatukseen ennen varhaiskasvatussuhteen aloittamista maksun määräämistä varten. Mikäli tulotositteita ei toimiteta pyydettyyn määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu. Tehtyjä maksupäätöksiä ei myöhässä tulleiden tulotietojen perusteella oikaista takautuvasti.

Maksua tarkistetaan huoltajien ilmoituksen perusteella myös kesken toimintakauden, mikäli perheen bruttotulot muuttuvat vähintään +/-10 %, perheen koko muuttuu (esim. avioero, lapsen syntymä, uusi puoliso) tai lapsen varhaiskasvatusajat ja -tarve muuttuvat pysyvän luonteisesti. 

Tulotietojen toimittaminen postitse: Varhaiskasvatuspalvelut, Yhteiskouluntie 13, PL 41, 04401 Järvenpää

Turvapostilla sähköisesti: linkki, osoitteeksi varhaiskasvatussihteerit(at)jarvenpaa.fi

VARHAISKASVATUSMAKSUN LASKEMINEN

Mikäli perheen yhteenlasketut bruttotulot jäävät alle taulukossa mainitun korkeimman maksun tulorajan, voi seuraavan kaavan avulla arvioida lapsesta maksettavan varhaiskasvatusmaksun suuruutta:

(bruttotulot – tulorajavähennys) x maksuprosentti = lapsen varhaiskasvatusmaksu

Myös maksulaskurin avulla on mahdollista saada suuntaa antava arvio lapsen varhaiskasvatusmaksun suuruudesta. Laskuri laskee hinnan kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle.

tulorajat20

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

VARHAISKASVATUKSEN TUNTIPERUSTEISET MAKSUT

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta (yli 147h/kk) perittävän maksun enimmäismäärä perheen nuorimmasta lapsesta on 288 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

tuntiluokat20

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Tarkempia lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löytyy alla olevasta asiakasmaksuohjeesta.

Lapsen varhaiskasvatusta koskevasta maksupäätöksestä tulee huoltajalle ilmoitus sähköpostiin. Maksupäätös on sen jälkeen luettavissa Järvenpään varhaiskasvatuksen eAsioinnissa.