A

Maamiehenkadun pientalot

Suunnittelualue kuvan vasemmassa reunassa. Oikealla päärata, jonne merkittynä rautatieasema ja Ainolan seisake.

Suunnittelualue sijaitsee Lepolan alueella Ainolanväylän läheisyydessä. Rakentamaton yleisten rakennusten korttelialue ja pysäköintialue on muutettu asuinrakentamiseen. Suunnittelun tavoitteena on ollut varmistaa alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen sekä ympäristöarvot ja liikenneturvallisuus.

Alueelle on suunniteltu kahdeksan omakotitonttia ja kaksi rivitalotonttia. Ainolanväylän varteen on suunniteltu asuinkerrostalo- tai rivitalorakentamista.

JARDno-2017-141

Kaavatunnus: 220010

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 25.4.2018.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.2.2018 § 17.

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen