A

Luhtarannantie 1-3

250015 Luhtarannantie opaskarttaSuunnittelualue sijaitsee Vanhankyläntien ja Luhtarannantien kulmassa, Tuusulanjärven länsirannan läheisyydessä. Välimatkaa Järvenpään keskustan rautatieasemalle on noin kaksi kilometriä.

Kaavasuunnittelulla tutkitaan mahdollisuudet rakennusoikeuden nostamiseen kaava-alueella sekä muut edellytykset tonttijaon muutokselle. Katualueen osa liitetään teknisistä syistä mukaan kaavamuutokseen.

Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä, joten sen hyväksymisestä päättää Kaupunkikehityslautakunta. 

Yhteyshenkilö: Juho Mattila  

Kaavatunnus: 250015

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on kuulutettu voimaan tulevaksi 30.11.2015.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 8.10.2015 § 61.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

 0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti) 13.-26.5.2015 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 16.2.-1.3.2015.  

Ajantasakaava, ote.

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 16.2.2015. Kuulutus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

OAS nähtävänä koko kaavoituksen ajan ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.