A

Lepola IV, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Perheen ja Musiikin kaupunki 

Järvenpään kaupunki on järjestänyt Lepola IV alueen suunnittelusta kumppanuuskaavoitukseen perustuvan tontinluovutuskilpailun. Tavoitteena on rakentaa alueesta erityisesti pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien lapsiperheiden keidas, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Alue tarjoaa laadukkaan kaupunkimaisen asumisen kokemuksen korkeatasoisessa kaupunkikeskuksessa.

Kilpailuun osallistuvan tuli laatia maankäytön suunnitelma valitsemalleen alueelle (tai alueille) ja tehdä tarjous suunnitelman mukaisista kortteleista. Kilpailijoilta odotettiin ideoita myös keskeiselle puistoalueelle. Kaupunki jatkaa kaavasuunnittelua kilpailun voittajien kanssa ja luovuttaa niille rakennustontit.

Kilpailu oli kaikille avoin. Kilpailuaika oli 16.4. - 13.8.2018.

Kilpailun ratkaisu

Kilpailuun jätettiin 11 ehdotusta, jotka on arvioitu asiakirjojen perusteella. Täydentäviin neuvotteluihin valittiin neljä ehdotusta, minkä jälkeen tekijöiden kanssa on käyty kaupalliset neuvottelut.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.2.2019  § 30 valita suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajiksi

  • osa-alueelle 1 Avara Oy:n ja Sikla Oy:n tekemän ehdotuksen " Avara - Sikla",
  • osa-alueelle 2 Cubesta Oy:n (entinen Talokolmikko Oy) tekemän ehdotuksen "Bardi" ja
  • osa-alueelle 3 Varte Oy:n tekemän ehdotuksen "Bumble-Bee".

Kaupunki päättää osa-alueiden 4 ja 5 luovutuksesta erikseen. Osa-alueelle 4 ei esitetty voittajaehdotusta, eikä osa-alue 5 sisältynyt kilpailutehtävään. 

Arviointipöytäkirja

 


Kilpailukysymykset

Kilpailuasiakirjat

Tiedote

Kilpailun esittelytilaisuus