A

Lepola IV

Alue on tällä hetkellä peltoa, jonka keskellä on metsäsaareke. Kuvassa vasemmalla Lepola I kortteleita, ylhäällä rata, oikealla Ainolanväylä ja alhaalla Lepola III pientaloaluetta. @Blom 2017

Ainolan seisakkeen tuntumaan suunnitellaan monipuolista, Lepolan aluetta täydentävää asuinrakentamista. Radan varteen suunnitellaan kerrostaloja ja niiden länsipuolelle matalampaa asuinrakentamista Lepola I:n aloituskortteleiden tapaan. Alueen suunnittelusta on järjestetty kumppanuuskaavoitukseen perustuva tontinluovutuskilpailu.

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 220011

JARDno-2018-974

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavaluonnos on tulossa nähtäville lähiviikkoina.

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille  21.3.2018.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.