A

Leikit ja touhut

Vuorovaikutusleikkejä, jotka tukevat lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja lapsen vuorovaikutustaitoja

Näitä leikkejä käytetään erilaisissa varhaiskasvatuksen leikkikerhoissa ja kuntouttavassa pienryhmätoiminnassa:

  • Pensselimaalaus: Aikuinen maalaa lapsen pensselillä/pullasudilla tämän haluamilla väreillä kehuen lasta samalla.
  • Vanutuppo kosketus: Lapsi sulkee silmät, aikuinen koskettaa lasta kevyesti vanutupolla. Lapsi avaa silmät ja osoittaa, mihin kohtaan häntä kosketetaan.
  • Ilmapalloleikki: Heitelkää ilmapalloa vuorotellen toisillenne. Katso lasta silmiin ja kehu miten taitava hän on ja miten hienosti hän osaa ilmapalloa pomputella. Voitte keksiä yhdessä miten eri tavoin ilmapallon voi kuljettaa/antaa toiselle.
  • Sanomalehtileikki:

-hyppy sanomalehden läpi

-lyöminen sanomalehden läpi

-sanomalehdestä tehtyjen paperipallojen heittely yhdessä

-peittele lapsi sanomalehden sivujen alle, laske 1, 2, 3 ja lapsi saa hypätä esiin

  • Puhallusleikki: Aikuinen istuu polviensa päällä tai risti-istunnassa patjan/sängyn reunalla. Lapsi saa puhkua ja puhaltaa aikuisen kumoon ja sitten auttaa vetämään aikuisen takaisin pystyyn. Kehu lasta siitä, kuinka vahva puhaltaja hän on.
  • Leikitään -kirjanen: Räty, Karoliina & Saarinen, Johanna. LEIKITÄÄN! Leikkikirjanen varhaisen vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen tukemiseen turvapaikanhakijaperheessä. Helsinki, Kevät 2014, 86 s., 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) +lastentarhanopettajan virkakelpoisuus.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/74644/Leikitaan%20tulostettava%20kirjanen.pdf?sequence=1&isAllowed=y