A

Lasten ja nuorten ääni

Järvenpään Lasten ja Nuorten Ääni -toimintamallin tarkoituksena on antaa kaupungin lapsille ja nuorille mahdollisuus todelliseen vaikuttamiseen oman lähiympäristönsä kehittämiseksi ja parantamiseksi, sen muuttamiseksi turvalliseksi ja viihtyisäksi.

Vaikuttamisen kohteena voi olla koulun oheistoiminta (esim. kerhot) tai koulun ulkopuolinen toiminta. Koulujen opetusvälineistö ja pihaviihtyvyyteen liittyvät kalustot sen sijaan rahoitetaan eri lähteistä, eikä niihin käytetä Lasten ja Nuorten Ääni - toimintamallin rahoitusta.

LNÄ rahoituksen määrää on lisätty, näin ollen jaettavissa oleva rahoituksen määrä on vuonna 2016 alkaen 20 000 €. Kukin oppilaitos tai talotoimikunta voi lähettää nuorisotyölle vain yhden hakemuksen.