A

Lapsi varhaiskasvatuksessa

Järvenpäässä järjestettävässä varhaiskasvatuksessa noudatetaan Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suunnitelmassa on määritelty varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välistä yhteistyötä, monialaista yhteistyötä sekä määrittää lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä.

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden. Järvenpäässä eri oppimisympäristöt sisä- ja ulkotiloissa, luonnossa ja muussa lapsen lähiympäristössä muodostavat lapsille kokonaisvaltaisen oppimaiseman ja kannustavat aktiiviseen ympäristön tutkimiseen sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen.

Päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettaja vastaa siitä, että lapsiryhmän pedagoginen toiminta koostuu monipuolisesti ja suunnitelmallisesti eri oppimisen alueiden sisällöistä. Sisällöt vievät eteenpäin sekä yksittäisen lapsen että koko lapsiryhmän kasvua, oppimista ja hyvinvointia varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti.

Lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautui 1.8.2020. Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus osallistua kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen vanhempien työmarkkina-asemasta ja perheen tilanteesta riippumatta. Varhaiskasvatusta järjestetään Järvenpäässä edelleen myös osa-aikaisena.