A

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Järvenpään varhaiskasvatuksessa lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Klikkaa videota ja katso, mistä on kyse!

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on prosessi, joka alkaa lapsen ja perheen tutustumisesta varhaiskasvatuspaikkaan.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on huoltajien ja kasvattajien yhteinen sopimus pedagogisista toimintatavoista, joilla varhaiskasvatuksessa tuetaan kunkin lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Myös lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Monikielisen ja -kulttuurisen lapsen kohdalla lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää suunnitelman suomen kielen sekä lapsen äidinkielen oppimisen tukemisesta. Suunnitelmaan kirjataan suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen menetelmät, tavoitteet, seuranta ja säännöllisen arvioinnin aikataulu sekä vanhempien kanssa sovitut toimenpiteet lapsen oman äidinkielen tukemiseksi.

Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen varhaiskasvatuksessa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi suunnitelmaa päivitetään aina tarpeen vaatiessa.

Tutustu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisältöön:

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 2017 sisältö huoltajille (pdf)

Childs Early Childhood Education and Care Plan (pdf)