A

Lajistoselvitykset

Järvenpään kaupunki teettää erilaisia eläin-ja kasvilajistoselvityksiä. Selvitysten tuloksia hyödynnetään luonnonsuojelussa, kaavoituksessa sekä muussa kaupungin suunnitteluhankkeissa.

Järvenpään lepakkoselvitys 2018

Järvenpään liito-oravaselvitys 2017, aiemmista liito-oravaselvityksistä voi kysyä kaupungilta.

 

Lisätietoja aiheesta:

Erikoissuunnittelija Eira Linko, eira.linko(at)jarvenpaa.fi, 040 315 2257

Yleiskaava-asiantuntija Hannele Selin, hannele.selin(at)jarvenpaa.fi, 040 315 2432