A

Ladattavat aineistot

Ohjelma-asiakirjat ja lähtötiedot

Valintaohjelma

 • Perhelän alueen kehittämisen kumppanuushaku 24.8.-2.11.2015 (pdf)

Kumppaniehdokkaiden soveltuvuusehdot

 • Palautettava lomake (pdf, rtf)

Kartat ja valokuvat

Yleiskaava ja asemakaava 

 • Ote Järvenpään yleiskaava 2020:sta (2004)
  • Yleiskaavakartta (pdf)
  • Yleiskaavamerkinnät ja määräykset (pdf)
 • Ote Järvenpään keskustan osayleiskaavasta (2002) (pdf)
 • Keskustan osayleiskaava 2030 (2015)
  • Osayleiskaavakartta (pdf)
  • Osayleiskaavan selostus (pdf)
 • Keskustan osayleiskaavan liikenneselvitykset (SITO Oy 20122013 ja 2014) (pdf)
 • Ote Perhelän korttelin 131 ja ympäristön ajantasa-asemakaavasta
  • Keskusta, asemakaavakartta (pdf)
  • Kortteli 131, voimassa oleva asemakaava ja määräykset (pdf)
 • Korttelin 131 asemakaavan muutos, aloitusvaiheen aineistoja 

Kaupan selvitykset

 • Perhelän kävelykadun ylittävän laajemman kauppakeskuksen layout-malli (Realprojekti Oy 2013) (pdf)
 • Järvenpään kaupan palveluverkkoselvitys, kaupan toimijoiden haastattelut ja arvio Perhelän korttelin kaupallisen kehittämisen lähtökohdista (Ramboll Finland Oy 20132014 ja 2015) (pdf)

Pohjatutkimus

 • Perhelän korttelin 131 pohjatutkimusraportti liittyen Skanska Oy:n hankesuunnitteluun (Ramboll Finland Oy 2010) (pdf)

Kävelykatu

 • Janne kävelykatuesite (pdf)
 • Kävelykadun toteuttaminen (pdf)
 • Kävelykadun yleissuunnitelma 1999 (pdf)

Katusuunnitelmat

 • Helsingintien koillispää, asemapiirustus (pdf, dwg)
 • Mannilantie, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus (pdf)
 • Helsingintie, tyyppipoikkileikkaus (pdf)
 • Kävelykatu Sibeliuksenkatu asemapiirustus (pdf)
 • Kävelykatu Sibeliuksenkatu tyyppipoikkileikkaus (pdf)
 • Kävelykatu Ahomaanraitti, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus (pdf)
 • Pikku-Kallen puisto (pdf)
 • Helsingintien katusuunnitelman selostus (pdf)

Historia

 • Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman I vaihe (2001) (pdf)
 • Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan rakennushistoriallinen selvitys (ark-byroo 2012) (pdf)
 • Osuuskauppa Perhelän vanhoja valokuvia, selaa kuvagalleriassa
  • Ladattava tiedosto (jpg) Perhelä 1950-luvun alussa