A

Läheisneuvonpito

Läheisneuvonpito on menettelytapa, jossa perheelle ja heidän läheisilleen (ystävät, sukulaiset, naapurit ym.) tarjotaan mahdollisuus asioiden yhdessä selvittelyyn, vastuunottamiseen ja päätöksentekoon.

Läheisneuvonpidolla varmistetaan, että kaikki mahdollinen on tehty ennen kuin ryhdytään esim. huostaanottoon.

Läheisneuvonpitoja on käytetty menettelytapana silloin kun huolet ovat harmaalla vyöhykkeellä tai suuren huolen vyöhykkeellä (3-4) . Aloitteen läheisneuvonpidon järjestämisestä tekee yleensä sosiaalityöntekijä.