A

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus on lakiin perustuvaa toimintaa, jota voidaan myöntää henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut pysyvän tai pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen edistäminen ja sitä kautta henkilön hyvinvoinnin kohentuminen kuntoutuksen tai apuvälinepalveluiden avulla. Lääkinnällisen kuntoutuksen päätösten tekeminen kuuluu kuntoutustyöryhmälle. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa asukkaalle ostopalveluna maksusitoumuksella tai omana toimintana. Järvenpäässä toimii kaksi kuntoutuksen asiakastyöryhmää: kuntoutustyöryhmä ja asiakasyhteistyöryhmä.

KUNTOUTUSTYÖRYHMÄ

Kuntoutustyöryhmä päättää tarvittavien terapioiden ja apuvälineiden hankinnasta sekä niiden korjauksista/ muutostöistä.  Kuntoutustyöryhmän myöntämän kuntoutuksen piiriin kuuluvat eri-ikäisten järvenpääläisten pitkäaikaissairaiden esim. neurologiset potilaat, reumapotilaat jne (ei Kelan piiriin kuuluvat). Maksusitoumuksella myönnetystä terapiasta veloitetaan yli 18-vuotiaalta asukkaalta omavastuuosuus 11,40€ käyntikerralta. Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut terapia palvelutuottajansa ja tehnyt niiden kanssa sopimukset 2017 tarjottavista palveluista. Palveluntuottajalle toimitetaan maksusitoumuksen yhteydessä kuntoutussuunnitelma, jonka perusteella palveluntuottaja tekee terapiasuunnitelman. Terapiajakson päättyessä palveluntuottaja lähettää kuntoutustyöryhmän yhdyshenkilölle terapiapalautteen, jonka perusteella arvioidaan jatkosuunnitelmaa. Maksusitoumuksia ei myönnetä jälkikäteen.

Järvenpään kaupunki ja ympäristökuntien sairaanhoitoalueen jäsenkunnan ovat yhtenäistäneet lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden saatavuusperusteiset ohjeet, joissa on sovittu myös työn- ja vastuunjako terveyskeskusten ja sairaalan välillä. Järvenpään kaupunki on sitoutunut noudattamaan tätä ohjetta. Työryhmään kuuluu kulloinkin tarvittava määrä erityistyöntekijöitä, muun muassa lääkäri, fysioterapeutti, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, jne. Päätöstä tukevia lausuntoja pyydetään tarvittaessa.

Aikuisten kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran viikossa, torstaisin. Koululaisten ja alle kouluikäisten kuntoutustyöryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa. Työryhmät seuraavat Järvenpääläisten kuntoutukseen ja tukitoimiin liittyvien asioiden toteutumista ja tarkastelevat Järvenpääläisten kuntoutukseen liittyvien palveluiden tarvetta sekä paikallisten resurssien riittävyyttä ja jakautumista.

Yhdyshenkilönä aikuisten kuntoutustyöryhmässä toimii fysioterapeutti Anne Metsi puh. 040 315 3043 ja koululaisten kuntoutustyöryhmässä terveydenhoitaja Anne Kiviharju puh. 040 315 2121 sekä alle kouluikäisten kuntoutustyöryhmässä terveydenhoitaja Gunnel Ikonen puh. 040 315 3353.