A

Lääkärinä Järvenpään terveyskeskuksessa

JUST

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST valmistui tammikuussa 2017 ja saman katon alle muutti iso joukko sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia ja tukipalveluita. JUSTissa toimii akuutti, avosairaanhoidon kiireettömät vastaanotot, aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdeyksikkö, neuvola, suun terveydenhuolto, kuntoutus, terveyskeskussairaala. Lisäksi talossa on HUS-kuvantamisen ja HUSLABin toimipisteet ja kahvila-ravintola.

Meitä on avosairaanhoidossa n. 40 eri alan ammattilaista. Kehitämme työtämme jatkuvasti omassa yksikössämme ja näin vastaamme arjen haasteisiin. Ota meihin yhteyttä, jos työ lääkärinä Järvenpäässä kiinnostaa. Tervetuloa joukkoomme!

Ota yhteyttä

Monipuoliset oppimismahdollisuudet pian valmistuvalle tai vastavalmistuneelle lääkärille

Lääkäri työssä Järvenpäässä_2Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) suoritetaan toimimalla lääkärinä avosairaan­hoidon vastaanotolla. Vastaanottotyön lisäksi työviikkoon kuuluu sektorityönä neuvolaa tai kouluterveydenhuoltoa. Terveyskeskuksessa toimii keskitetty päiväpäivystys, johon lääkärit osallistuvat vuorotellen. Päivystyksessä sairaan­hoitajat arvioivat hoidon tarpeen ja ohjaavat potilaat tilanteen mukaan lääkä­reille. Päivystyksessä on joka päivä 4−5 lääkäriä. Vuodeosastoilla, kotisairaa­lassa, kotihoidossa, vanhuspalveluissa ja työterveyshuollossa on omat lääkärit.

Meillä voit erikoistua yleislääketieteeseen, sillä meillä on koulutussopimus Helsingin Yliopiston kanssa erikoistumiskoulutuk­sesta. Erikoistumispalvelut hyväksytään myös muihin yliopistoihin. Terveys­keskuspalvelun lisäksi voit suorittaa erikoistumiseen liittyvää eriytyvää palvelua Järvenpään terveyskeskuksessa yhteensä 1 vuoden ajan (6 kk geriatrian ja 6 kk psykiatrian erikoisalalla). Kaiken kaikkiaan voit suorittaa kuuden vuoden yleislääketieteen erikoislääkärin koulutuksesta viisi vuotta Järvenpään terveys­keskuksessa.

Järvenpään terveyskeskuksessa pääset oppimaan potilaiden monipuolista hoitoa konsultaation joustavan järjestämisen ansiosta. Erikoissairaanhoitoon lähettämisen sijaan voit konsul­toida useita spesialisteja terveyskeskuksessa. Talossa käy ortopedi, fysiatri, neurologi, lastenneurologi ja radiologi. Saamme pyydettyä omassa yksikössämme tehtävät sydämen rasituskokeen. Meillä on oma geriatri ja muistipoliklinikka ja mielenterveys- ja päihdeyksikössä toimiva psykiatri. Talossa on myös oma pediatri, joka on ketterästi konsultoitavissa vaikkapa päiväpäivystykseen tulleen lapsen asioissa. Diabetesneuvolan lääkäri on myös konsultoitavissa. Maha-suolikanavan tähystykset saamme pyydettyä suoraan Hyvinkään sairaalasta ilman poliklinikkalähetettä. Lähei­seltä yksityislääkäriasemalta on lisäksi ostettu korvalääkärin ja ihotautilääkärin konsultaatioita. Lähisairaalamme on Hyvinkään Sairaala, josta saamme myös hyvää konsultaatiotukea aina tarvittaessa. Laboratorio- ja kuvantamispalvelut ostamme HUS:sta.

Kun aloitat työsi Järvenpäässä, ensimmäiset päivät ovat perehdytystä. Tutustut tutorlääkäriisi, tiloihin ja toimin­toihin. Saat oman perehdytyskansion ja tapaat tulevat työtoverisi. Sairauskertomusjärjestelmä Pegasokseen saat myös perehdytyksen. Lisäksi kokenut lääkäri perehdyttää sinut erikseen sektoritöihin. Kokemuksesi otetaan huomioon ajanvarauslistojen laadinnassa: aloittelijoille laaditaan väljemmät listat.

Lääkäreiden tutortunti Järvenpäässä

Meillä on kaksi tutorlääkäriä, jotka ovat saaneet koulutuksen ohjaamiseen. Heidän työlistoissaan on huomioitu ohjaustyö. Saat tutorlääkärisi kiinni puhelimitse aina, kun tarvitset apua käytännön asioissa tai tukea hoito­päätöksiisi. Tutorlääkärin voi myös pyytää katsomaan potilasta kanssasi huoneeseesi. Myös toimenpiteet on mahdollista varata yhteisajaksi tutor­lääkärin kanssa. Joka viikko pidämme kaikkien ohjattavien kanssa kaksi yhteistä tutortuntia, jolloin on mahdollisuus konsultaatioihin ja ryhmäopetukseen. Ryhmässä voit kysyä potilaiden hoitoon liittyvistä asioista, osallistua kollegoiden potilas­tapauksien ratkaisemiseen ja jakaa oppia toisten kanssa. Välillä saamme ohjaustunnille vieraaksi jonkun talon erikoislääkäreistä.

Pidämme joka viikko sisäisen iltapäiväkoulutuksen joko kliinisestä aiheesta tai kokoonnumme yhteistyökumppaneidemme kanssa pohtimaan tärkeitä yhteisiä asioita. Lisäksi joka viikko kokoonnumme lääkärikokoukseen tai hoitajien kanssa yhteiskokoukseen. Amma­tillista lisäkoulutusta saat ulkopuolisina koulutuspäivinä koulutussopimuksen mukaisen määrän (1/kk), joiden osallistumismaksuihin työnantaja osallistuu.

Järvenpäässä ei käytetä väestövastuu-VES:iä, vaan peruspalkka määräytyy Järvenpään omien, kilpailukykyisten palkkaportaiden mukaan. Lisäksi maksetaan VES:n mukaiset toimenpidepalkkiot ja mahdolliset päivystys­korvaukset.

Ilta- ja viikonloppupäivystyksessä ei ole päivystysvelvoitetta, mutta toki voit päivystää halutessasi. Lisäksi on mahdollisuus tehdä kakkospäivystyksiä arkisin klo 16–18 (pe 15–18). Osa päivystyksistä hankitaan ostopalveluna. Meillä päivystysaika päättyy klo 20, jonka jälkeen päivystys toimii Hyvinkään sairaalassa.