A

Kytötien ja Laurilantien kulma

130011_Kytötie_opaskartta

Asemakaavan muutos koskee Isokydön kaupunginosan korttelin 1353 pohjoisosaa ja puistoaluetta.

Nykyinen erillispientalo- ja yhdistetyn liike- ja teollisuusrakennusten asemakaava on tarkoitus muuttaa asumiseen. Kytötien ja Laurilantien kulmassa oleva pieni puistoalue liitetään kortteliin. Tavoitteena on myös varmistaa alueen puusepänliikkeen toimintaedellytykset osoittamalla liiketoiminnalle oma tontti korttelin länsikulmaan. Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä ja sen hyväksymisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

Kaavatunnus: 130011

Yhteyshenkilö: kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

 

0_LAINVOIMAINEN

 Asemakaavan muutos on kuulutettu voimaan tulevaksi 7.3.2016.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen 12.11.2015 § 68. Päätös löytyy pöytäkirjahaun kautta täältä.

Kuulutus

Kaavakartta

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 10.9.2015 § 54 asemakaavamuutoksen nähtäville 30.9.-14.10.2015

Kuulutus

Asemakaavakartta

Asemakaavamuutoksen selostus

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 5. - 18.6.2015.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Voimassa oleva asemakaava

Kuulutus