A

Kytötie 96 ja 98

Kytötien ja Laurilantien kulmaukseen sijoittuvan asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tarkistaa kahden tontin välistä rajaa maanomistajien sopimuksen mukaisesti. Samalla todetaan tontille perustettu johtorasite. Alueita koskevat käyttötarkoitukset ja kaavamääräykset säilyvät ennallaan. Asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä teknisluonteisena muutoksena.

130012_Kytotie_sijaintikartta

Yhteyshenkilö:

Kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen

JARDno-2018-4119

Kaavatunnus 130012

LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 24.10.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on 23.5.2019 § 49 hyväksynyt Kytötien 96 ja 98 asemakaavan muutoksen.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §) kaavoitusjohtajan päätöksellä 15.2.2019 § 4. Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 20.3.-2.4.2019 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoittaminen ja valmisteluvaiheen kuuleminen kirjeellä (MRA 30 §) 30.1.-12.2.2019.