A

Kummiluokka

Tarve ja tavoitteet

Jampankaaren palvelupihan henkilöstöltä nousi ajatus yhteistyön tiivistämisestä vieressä sijaitsevan Saunakallion koulun kanssa. Tämän ajatuksen pohjalta lähdettiin yhdessä Saunakallion koulun opettajien kanssa kehittämään yhteistyömallia, joka lisäisi sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja Jampan alueen toimijoiden välistä yhteisöllisyyttä.

Ratkaisu

Palvelupihan ja koulun välille otettiin mallia olemassa olevista kummiluokka-toimintamalleista. Kevään 2017 aikana toimintamallia lähdettiin kokeilemaan ensimmäisen luokan ja Pihlavistokodin kanssa. Kokeilujaksolle tuokioiden päivämäärät ja sisällöt suunniteltiin etukäteen ja yhteisiä tuokioita vietettiin mm. leipoen ja askarrellen. Toimintamallista tehtiin yksinkertainen ja helposti toteutettavissa oleva.

Tulokset

Kummiluokkatoiminta on osaltaan vahvistanut Jampankaaren palvelupihan ja Saunakallion koulun välistä yhteistyötä sekä lisännyt sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Lisäksi koululaisten ja ikääntyneiden kohtaamiset ovat olleet oppimista puolin ja toisin. Yhteisissä tuokioissa on siirretty perinnetietoa sekä pohdittu mieleen nousseita kysymyksiä. Kummiluokkatoiminta on tarjonnut oppilaille erilaisen oppimisympäristön ja palvelupihan asukkaat ovat saaneet nauttia lasten läsnäolosta.

Jatkossa tavoitteena on juurruttaa ja laajentaa kummiluokkatoimintaa uusien koululuokkien ja yksiköiden välille.

 

Lisätietoa: toiminnanohjaaja Sanna Salminen, p. 040-315 2341, sanna.s.salminen(at)jarvenpaa.fi