A

Kulttuuri ja museo

Järvenpään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen alla toimivat yleiset kulttuuripalvelut, Järvenpää-talo, museopalvelut sekä kirjastopalvelut. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen tehtävänä on tuottaa ja mahdollistaa tapahtumia ja elämyksiä, vaalia alueen arvokasta kulttuuriympäristöä sekä huolehtia kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja välittämisestä.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut tukee omaehtoista kulttuurin tekemistä avustusten ja toimitilojen kautta. Lisäksi Järvenpään vuotuisia musiikki- ja taidetapahtumia, PuistobluesiaVärinää-viikkoja ja Meidän Festivaalia, tuetaan avustuksin ja tilajärjestelyin. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut on myös mukana tuottamassa ohjelmaa Järvenpään vireään keskustaan ja kaupunkitapahtumiin.

Museopalvelut on kulttuurin säilyttämiseen ja esittämiseen erikoistunut yksikkö. Museopalvelut hallinnoi ja pitää avoinna Järvenpään taidemuseota, Aholaa ja Suvirantaa. Museopalveluiden päätehtäviä ovat mm. kokoelmien hallinta, taide- ja kulttuurihistoriallisen tiedon välittäminen, esimerkiksi näyttelytoiminta, museopedagogiikka, asiantuntijapalvelut ja neuvonta, saavutettavuus ja julkaisutoiminta. Museot tarjoavat tiedon ja sivistyksen lisäksi mahdollisuuden virkistykseen ja tunne-elämyksiin. Museopalveluiden vastuulla on kaikkiaan kahdeksan eri kokoelmaa, jotka sisältävät tuhansia taideteoksia, esineitä, valokuvia ja asiakirjoja. Kokoelmien aineistosta museopalvelut tuottaa vaihtuvia näyttelyitä.

Kokoelmat:
• Järvenpään taidemuseon kokoelma
• Kaupungin taidekokoelma
• Kulttuurihistoriallinen esinekokoelma
• Valokuva-arkisto
• Aholan kokoelma
• Suviranta
• Villa Kokkonen
• Villa Cooper