A

Koululaisten hammashoito

Pop Up hoitoyksikkö

 Luokkatarkastukset lukuvuonna 2017-2018

- hammaslääkäri/suuhygienisti tarkastaa 8. luokan oppilaat

- suuhygienisti tarkastaa 1., 5. ja 7. luokan oppilaat

- 2. , 4., 6. ja 9 luokan oppilaiden välitarkastukset ns. riskiryhmätarkastukset tehdään hammaslääkärin/suuhygienistin ohjeiden mukaisesti

Hammashoitajat käyvät kouluissa pitämässä terveyskasvatustilaisuuksia 2. ja 4. luokan oppilaille.

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastuksiin kotiin lähetettävällä kutsukirjeellä, kirjeessä ilmoitetaan tarkastuksen ajankohta. Vanhempien olisi hyvä osallistua tarkastuskäynnille, jotta tieto koululaisen suun terveydentilasta ja suun kotihoidon tavoitteista välittyy kotiin saakka. Ennaltaehkäisevä suun kotihoito on ensiarvoisen tärkeää suun infektioiden, esimerkiksi reikiintymisen ja ientulehduksen, ehkäisemiseksi.

Tänä lukuvuonna toteutamme suun terveystarkastukset 1.- 3.- ja 5. luokan oppilaille koululla siirrettävässä Pop Up- hammashoitoyksikössä, eli suuhygienisti/hammaslääkäri yhdessä hammashoitajan kanssa tulee sovittuna päivänä koululle tekemään tarkastukset. Tähän tarkastukseen vanhempien ei tarvitse osallistua.

 

Luokka  
1.lk Suuhygienisti tarkastaa koko luokan koululla, Pop Up- hoitola
2.lk Kutsutaan tarpeen mukaan JUSTiin hoitosuunnitelman mukaan
3.lk Hammaslääkäri tarkastaa koko luokan koululla, Pop Up- hoitola
4.lk Kutsutaan tarpeen mukaan JUSTiin hoitosuunnitelman mukaan
5.lk Suuhygienisti tarkastaa koko luokan koululla, Pop Up- hoitola
6.lk Kutsutaan tarpeen mukaan JUSTiin hoitosuunnitelman mukaan
7.lk Suuhygienisti tarkastaa koko luokan JUSTissa
8.lk Hammaslääkäri/suuhygienisti tarkastaa koko luokan JUSTissa
9.lk Kutsutaan tarpeen mukaan JUSTiin hoitosuunnitelman mukaan