A

Koulukuraattorin tavoitat koululta

Koulukuraattorin työ

Koulukuraattorin perustehtävänä on ennaltaehkäistä ja selvittää oppilaiden psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia yhteistyössä vanhempien, opettajien sekä muun verkoston kanssa.

Työn tavoitteita ovat oppilaiden ja perheiden hyvinvoinnin sekä kasvun edistäminen, oppilaiden koulunkäynnin edellytysten turvaaminen sekä kouluyhteisön toimintakyvyn lisääminen.
Koulukuraattorityön painopistealueena on riskien ja ongelmien tunnistaminen ja havaitseminen sekä tuen tarjoaminen mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa kuraattori ohjaa lapsen perheineen jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

Asiakastyö kohdistuu oppilaisiin, perheisiin, ryhmiin, kouluyhteisöön sekä verkostoihin.

Tehtäviin kuuluvat myös opettajakonsultaatiot, oppilashuoltoryhmien työskentelyyn osallistuminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä toimiminen erilaisissa työryhmissä. Kuraattori osallistuu sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisön toimintaan sekä opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun.

Yhteistyöverkostoja ovat mm. opettajat, koulupsykologit, kouluterveydenhoitajat, lastensuojelun sosiaalityöntekijät, erityisnuorisotyöntekijät, sosiaalipäivystys sekä lasten ja nuortentutkimus- ja hoitopaikat.

Yhteystiedot:

Hyypiä Enni (tiimivastaava) p. 040 315 2129
Kartanon koulu

Jaana Löf p. 040 315 2801
Järvenpään Yhteiskoulu

Anne Elojärvi p. 040 315 2518
Juholan koulu

Teppo Kotilainen p. 040 315 3448
Koivusaaren koulu
Keski-Uudenmaan kristillinen koulu

Tiina Korpela p. 040 315 2691
Mankalan koulu
Harjulan koulu
Vihtakadun koulu 

Saarinen Johannes p. 040 315 3125
Saunakallio
Kinnari
Oinaskatu

Vilja Tuukka  p. 040 315 2338
Anttilan koulu
Haarajoen kouu
Kyrölän koulu

 Opetuspalvelut, opiskeluhuoltopalvelut:

  • opiskeluhuoltopalvelujen päällikkö Mari Asell p. 040 315 3887