A

Koulujen kerhotoiminta

Järvenpään kaupunki on ollut mukana OPH:n koulun kerhotoiminnan kehittämishankkeessa vuodesta 2008. Saadun hankerahoituksen turvin toimintaa järjestetään kaikilla Järvenpään kouluilla.

Kerhotoiminnan tavoitteet ovat:

  • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
  • mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
  • mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
  • luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
  • lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
  • mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
  • harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen.

Kerhoista tiedotetaan huoltajille tarkemmin Helmi-viestinnän kautta. Lisätietoja kerhoista löytyy koulujen omilta sivuilta.

 

  OPH