A

Kotouttamistyön ohjaus

 

Lain kotoutumisen edistäminen (1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestää kunta ja TE-toimisto. Kunnassa tulee laatia kotouttamisohjelma, jossa kuvataan, kuinka paikalliset kotouttamispalvelut järjestetään.

Järvenpään kaupunginvaltuuston hyväksyi 11.12.2017 Kotouttamisohjelma 2018-2021 

 

Hallinnollisesti kotouttamistyö sijoittuu Koulutus- ja ohjauspalveluihin. Päävastuu prosessista  kuuluu koulutusjohtaja Jari Lausvaaralle puh. 040 315 2173, apuna maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima puh. 040 315 2075.

Kotouttamistyön johtoryhmä seuraa kotouttamisohjelman toteutumista ja kotouttamistyön kehittymistä. 

 Väestötilasto 31.12.2017

 Kansalaisuus

Väestö yhteensä 42 572, ulkomaat 1450 (3,4%). Suurimmat ulkomaiset kansalaisryhmät: Viro, Venäjä, Thaimaa, Afganistan, Vietam.

Kieli

Väestö yhteensä 42 572, muut kuin suomi/ruotsi/saame 2 232 (5,2%). Suurimmat kieliryhmät: viro, venäjä, vietnam, englanti, arabia.