A

Kotihoidon asiakasmaksut

Säännöllisen kotihoidon maksut

Säännöllisistä kotihoidon palveluista peritään kuukausimaksu. Kuukausimaksu määräytyy yhdessä sovitun palvelun määrän, maksukyvyn ja perhekoon mukaan. Palveluiden määrää mitataan aikaperusteisesti ja tuloja tarkastellaan bruttoansion mukaan. Kotihoidon maksu perustuu asiakasmaksulakiin (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja asiakasmaksuasetus 912/1992).

Lisätietoja:
KOTIHOIDON ASIAKASMAKSU 2018pdf)
 Kotihoidon maksun määräytyminen esimerkit 2018 (pdf)

Kotihoidon laskutukseen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä kotihoidon laskuttajaan p. 040 315 2255

Kotihoidon arviointijakson ja intensiivitiimin asiakasmaksut

Käynnit maksavat 12 EUR/käynti sisältäen kaikkien ammattiryhmien käynnit. Veloitus on enintää 24 EUR/vrk. Käynnit eivät kerrytä terveydenhuollon maksukattoa. Sotainvalideille käynnit ovat maksuttomia.
Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin yksilökäynnit -arviot ja terapiat maksavat 11,40 euroa/käynti. Ja ne kerryttävät terveydenhuollon maksukattoa. Kun kyseessä on apuvälinearviokäynti on se maksuton asiakkaalle.

Maksut palveluseteliasiakkaille

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin maksu on tuloperusteinen. Palvelusetelillä tuotetussa palvelussa asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus, joka vastaa kaupungin omasta säännöllisestä kotihoidosta perittävää maksua. Muun osuuden palveluntuottaja laskuttaa suoraan kaupungilta.

Voitte laskea palvelusetelinne arvon palvelusetelilaskurilla.

Palvelusetelien osalta voitte tarvittaessa olla yhteydessä palvelukoordinaattori Anne Korvenniemeen p. 040 315 3038.

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä tuotettu hoito pohjautuu yhdessä asiakkaan kanssa arvioituun hoidon tarpeeseen tunteina ja seteleitä myönnetään sen mukaisesti tarvittava määrä. Setelin arvo 23€/h, jolloin asiakkaalle jää maksettavaksi palveluntuottajan ja setelin arvon välinen summa.

 

Mikäli tulonne eivät riitä maksuihin, voitte hakea maksun tarkentamista kotihoidon päällikkö Tiina Palmulta oheisella lomakkeella.

Lomakkeet ja tositteet toimitetaan osoitteeseen Laskentasihteerit/JUST, Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää.

Liittäkää mukaan
 SELVITYS MENOISTA KOTIHOIDON MAKSUN TARKISTAMISTA VARTEN 2018(pdf)
 Kotihoidon maksun tarkistaminen 2018 ohje asiakkaallepdf)