A

Korttelin 2035 yritysalue

Sijaintikartta_korttelin 2035 yritysalue

Asemakaavan muutos koskee Satukallion kaupunginosan tonttia 20-2035-2 ja siihen rajautuvaa puistoaluetta. Suunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet nykyisen autoliikkeen tontin laajentamiseen ja uuteen yritystonttiin sen eteläpuolella.

Yhteyshenkilö:
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 200009

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on tullut voimaan 11.2.2015.

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 10.11.2014 § 72.

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 13.8.-12.9.2014
Selostus
Kuulutus

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 2.4.-2.5.2014
Havainnekuvat
Asemakaavan selostus
Voimassa oleva asemakaava

Korttelin 2035 yritysalueen suunnitelmia esitellään 10.4.2014 klo 17.30-19 Seutulantalolla, Seutulantie 12 (kokoustila Saimi, 1. kerros). Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

 

0_ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 13.11.2013