A

Kortteli 252 (Harjutie 17)

Asemakaavan muutos koskee Loutin kaupunginosan korttelia 252, joka sijaistee Harjutien päässä noin kilometrin päässä keskustasta.
Tontti 252-7 on rakentamaton ja maastoltaan kallioinen. Tavoitteena on tutkia mahdollisuudet muuttaa rakentamaton yleisten rakennusten tontti asuinrakentamiseen.

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 020039

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on tullut voimaan 26.10.2016.

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen
7.12.2015 § 85.

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 11.3. - 9.4.2015.

Kuulutus
Asemakaavakartta
Havainnekuvat, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy
Asemakaavan selostus

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 20.11.-19.12.2014.
Asemakaavamuutoksen lähtökohtia ja suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa 20.11.2014 klo 17-19 Seutulantalolla, Seutulantie 12.

Kuulutus
Asemakaavakartta
Tontinkäyttöluonnoshavainnekuva ja julkisivukatkelma (Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy)

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos kuulutettu vireille 17.9.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva asemakaavaote
Vireilletulokuulutus