A

Kortteli 114 (ST1 ja liikekiinteistö)

Asemakaavan muutos koskee korttelia 114 sekä siihen rajautuvaa puistoaluetta ja osaa Juholankadun katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään keskustan eteläosassa Sibeliuksenväylän, Urheilukadun ja Juholankadun välissä, kävelykatu Jannelta noin 400 metriä etelään.

Suunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet osoittaa tehokasta asuinrakentamista kortteliin 114 purettavien huoltoaseman ja liikekiinteistön tonteille ja samalla laajentaa korttelia Urheilukadun ja Sibeliuksenväylän kulmaan. Alueesta on tavoitteena muodostaa arvokkaaseen ympäristöön soveltuva, kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen asuinkerrostalokortteli.

Yhteyshenkilö: kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe

Kaavatunnus: 010100

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on kuulutettu voimaan 19.4.2017.

Kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksen 21.12.2016 valituksesta 16/1054/5. Päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavaehdotuksen hyväksymispäätöksestä (KV 29.2.2016 § 12) on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

Kaavaehdotus hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.2.2016 (KV 29.2.2016 § 12).

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakennustapaohje

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotusaineisto on hyväksytty nähtäville asettamista varten Kauke ltk 8.10.2015 § 63.

Linkki: Kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjaote (Kaupunkikehityslautakunnan päätös)

 

Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaan 28.10.-27.11.2015 välisen ajan. Yleisötilaisuus pidettiin Seutulantalolla torstaina 5.11.2015.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakennustapaohje

Havainnekuvia

 

Ehdotusvaiheen yleisötilaisuuden esittelyaineisto

Ohjelma ja asemakaavamuutos (pdf)

Liikennetarkasteluja ja -vaikutuksia (pdf)

Rakennushanke-esittely, Ark 7 Oy (Kortteli 114)

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavaluonnos nähtävillä 20.5.-18.6.2015.

Kuulutus

Voimassa oleva asemakaava

Kaavakartta 

Viitesuunnitelmat ja havainnekuvat

 

0_ALOITUSVAIHE

Vireilletulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma