A

ARA:n tuet

Haettavana olevat korkotukilainat:

 • Vuokra-, osaomistus- tai omaksilunastettavien vuokra-asuntojen rakentaminen
 • Asumisoikeustalolainat
 • Erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen korkotukilainoitus, johon ei haeta investointiavustusta
 • Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen
 • Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta

Korkotukilainoja koskevat hakemukset voidaan jättää kaupungin asuntopalveluihin ilman erityistä hakuaikaa. 

Hakuohje ARA:n tuet 2019

Haettavana olevat takauslainat:

 • Vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille
 • Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus 

Haettavana olevat avustukset:

 • Käynnistysavustus / vuokra-asuntojen rakentaminen muille kuin erityisryhmille
 • Purkuavustus
 • Investointiavustus / erityisryhmien asunto-olojen parantaminen (erillinen ohje) 
 • Avustus asumisneuvojatoimintaan (erillinen ohje)
 • Sähköautojen latausinfra-avustus (erillinen ohje)
 • Vuokra-asukkaiden talousneuvontatoiminta

Hakuohje - käynnistysavustus

Hakuohje - purkuavustus

Hakuohje - investointiavustus /erityisryhmät  

Hakuohje - asumisneuvojatoiminta

Hakuohje - sähköautojen latausinfra-avustus

Hakuohje - avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

 

Korkotukilaina ja erityisryhmien investointiavustus yleishyödyllisille yhteisöille

Yleishyödyllisille yhteisöille tarkoitettuja valtion lainoja ja investointiavustuksia haetaan kaupungin asuntopalveluiden kautta. Yleishyödyllisellä yhteisöllä tarkoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämää, aravalain 15 a §:n edellytykset täyttävää yhteisöä. Lue lisää ARA:n sivuilta.

 • Investointiavustus / erityisryhmien asunto-olojen parantaminen, ehtona on, että samaan hankkeeseen jätetään myös korkotukilainahakemus. Lainoituksen ja em. avustuksen saaminen edellyttää, että kunta puoltaa hanketta.

Hakemukset jätetään kuntaan kahtena kappaleena liitteineen. Hakuaika on jatkuva.  


Tiedustelut: Mari Karsio, puh. 040 315 2037.

 

Katso myös: