A

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen pääasiallisena tehtävänä on vastata kaupungin strategiatyöstä sekä johtaa ja kehittää kaupunkitason talous-, henkilöstö- ja hallinto- ja tilapalveluita. Lisäksi konsernipalvelut antaa asiantuntijapalvelua päätöksenteon ja johtamisen tueksi kaupunkikonsernin eri yksiköille sekä päättäjille. Tavoitteena on monin tavoin mahdollistaa palvelualueille hyvät edellytykset palvella kuntalaisia.

Konsernipalvelut toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa ja sitä johtaa talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola, puh. 040 315 2854. Henkilöstöjohtajana toimii Merja Soosalu, puh. 040 315 3150.