A

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen pääasiallisena tehtävänä on vastata kaupungin strategiatyöstä sekä johtaa ja kehittää kaupunkitason talous-, henkilöstö- ja hallinto- ja tilapalveluita. Lisäksi konsernipalvelut antaa asiantuntijapalvelua päätöksenteon ja johtamisen tueksi kaupunkikonsernin eri yksiköille sekä päättäjille. Tavoitteena on monin tavoin mahdollistaa palvelualueille hyvät edellytykset palvella kuntalaisia.