A

Kinnarin koulu

050020_Kinnarin lampi

Kinnarin koulualuetta kehitetään ja sinne on tarkoitus rakentaa uusi yhtenäiskoulu. Koululle rakennetaan aamusta iltaan käytössä olevat monitoimitilat, jotka toimivat esiopetus- ja koulukäytössä sekä harrastus- ja kansalaistoiminnan käytössä. Koululle rakennetaan uusi piha ja lähiliikuntapaikka. Kaksi vanhaa koulurakennusta ja lampi ympäristöineen säilytetään.

JARDno-2017-268

Kaavatunnus: 050020

Yhteystiedot: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

0_LAINVOIMAINEN

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 23.10.2017 § 59. Asemakaavan muutos on tullut voimaan 13.12.2017.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus