A

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri sisältää lain mukaiset tiedot kiinteistöistä ja niistä luovutetuista määräaloista. Kiinteistörekisteristä selviävät kiinteistön perustiedot, kuten pinta-ala, muodostumistiedot, osuudet yhteisiin alueisiin sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet.

Kiinteistörekisteri on julkinen ja osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää. Maankäyttö- ja karttapalveluissa ylläpidetään Järvenpään asemakaavoitetun alueen kiinteistörekisteriä. Asemakaavoittamattoman alueen kiinteistörekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisteriin liittyy kiinteistörekisterikartta. Kartasta ilmenevät voimassa olevien kiinteistöjen rajat ja rekisteritunnus, määräalatunnus sekä rekisteriin merkityt käyttöoikeudet ja -rajoitukset.