A

Kestävä kehitys Järvenpäässä

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta

Järvenpään kaupunki on sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin (hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä) sekä pyrkii hiilineutraaliksi jo vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunkikehityksessä laaditaan Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaa, jonka luonnos on valmistunut keväällä 2019. Tiekartan avulla konkretisoidaan ja aikataulutetaan kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä. Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta korvaa aiemman kestävän kehityksen Järkevä-ohjelman. Resurssiviisaustyön osana kehitetään Järvenpään kaupungin ympäristöjärjestelmää.

Tutustu Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaan (pdf 5 Mt)

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Eira Linko, eira.linko(a)jarvenpaa.fi

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnit

Kevään 2019 aikana tehtiin Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja vaikuttavuusarviointeja, joissa arvioitiin tiekarttaluonnoksen toimenpiteiden vaikuttavuutta kaupungin päästövähennys- ja resurssiviisaustavoitteisiin. Skenaariotarkastelussa arvioitiin Järvenpään kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä vuoteen 2035 saakka. Tavoiteskenaarion perusteella analysoitiin etäisyyttä hiilineutraaliustavoitteeseen ja tunnistettiin tarvittavia lisätoimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Hankkeessa toteutettiin myös viiteen toimenpidekokonaisuuteen liittyviä tapaustarkasteluja, jossa arvioitiin mm. toimenpiteiden kustannuksia ja päästövähennyspotentiaalia. Tapaustarkastelut käsittelivät pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman toteuttamista, vähäpäästöistä bussiliikennettä, kaupungin omassa toiminnassa aiheutuvan jätemäärän pienentämistä ja energiankulutuksen vähentämistä sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä.

Skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnit -raportti, Benviroc Oy 2019 (pdf)

Kiitos palautteesta Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaan

Tiekarttaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 28.3.-12.5.2019. Luonnoksesta jätettiin yhteensä 15 mielipidettä ja kaksi lausuntoa.

Tutustu annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Järvenpääläiset tekevät resurssiviisaita arjen valintoja

Marraskuussa 2018 toteutetussa asukaskyselyssä kaupunkilaisilta kysyttiin, miten Järvenpäästä tehdään resurssiviisas ja entistä ympäristöystävällisempi kaupunki. Kyselyssä selvitettiin, mitä asukkaat pitävät tärkeimpänä kaupungin ympäristötyössä, sekä miten kaupunki voisi kannustaa asukkaitaan kestäviin valintoihin. Kysely oli avoinna 1.-18.11.2018. Kyselyyn oli mahdollista vastata MunJäke-sovelluksessa, netissä osoitteessa www.munjake.fi tai paperilomakkeella Järvenpään kirjastossa sekä Seutulantalon palvelupisteessä. Vastaajia oli yhteensä 283, iältään alle 15-vuotiaasta yli 75-vuotiaaseen.

Yli 80 % vastaajista tekee resurssiviisaita valintoja arjessaan. Ympäristöystävällisyys nähdään tärkeäksi osaksi kaupungin imagoa ja toimintaa, ja ympäristönäkökulmaa tulisi entisestään vahvistaa. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat mm. Tuusulanjärven tilan parantaminen ja asukkaiden kannustaminen kestävien valintojen lisäämiseksi omassa arjessaan. Panostuksia toivottiin pyöräilyolosuhteiden, joukkoliikenteen ja kierrätysmahdollisuuksien parantamiseen. Kestävän kehitystä tulisi edistää myös julkisissa hankinnoissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan valmistelussa ja kaupungin ympäristötyön kehittämisessä.

Asukaskyselyn tulokset (pdf)

Kyselystä tehtiin juttu myös MunJäke -sovelluksen toteuttaneen Future Dialog Oy:n blogiin. Jutun voit lukea osoitteessa https://www.futuredialog.fi/post/resurssiviisas-jarvenpaa

Nykytilakatsaus Järvenpään ympäristötyöhön

Selvitys tarkastelee Järvenpään kaupungin ympäristötyön nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia. Nykytilatarkastelun ohella raporttiin on koottu taustatietoa ympäristötyöstä ja ilmastonmuutoksesta sekä kuntien mahdollisuuksista kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Työn tarkoituksena on tarjota taustatietoa kaupungin ympäristötyön kehittämiselle ja uusien kestävän kehityksen tavoitteiden asettamiselle Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan muodossa.

Järvenpään ympäristötyön nykytilakatsaus 2018 (pdf)

 


Järkevä - kestävän kehityksen palkinto

Järkevä-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Järvenpäässä tapahtuvaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Palkinto jaetaan vuosittain ja se myönnetään yhden tai useamman Järkevä-ohjelman mukaisen tavoitteen edistämisestä. Järkevä-palkinnon myöntämisessä pidetään lisäksi etuna sitä, että

  • toiminta on esimerkillistä, muut voivat seurata esimerkkiä tai muutoin osallistua toimintaan
  • toiminnassa ovat mukana ainakin jollain tavoin kaikki palkittavaan yhteisöön kuuluvat
  • toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu myös tulevaisuudessa
  • toiminnalla on laaja vaikuttavuus

Palkinnon saajana voi olla yksittäishenkilö, ryhmä, yhdistys tai järvenpääläinen yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Palkinnoksi luovutetaan Järkevä-kunniakirja. Järkevä-palkinnon myöntämisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

  • Katso Järkevä-palkinnon vuosien varrella voittaneet tahot tältä sivulta.

Pikku-Järkevä

Pikku-Järkevä -palkinto lanseerattiin vuonna 2018. Se on kestävän kehityksen palkinto, joka on kohdistettu nimenomaan lapsille tai lapsiryhmille. Pikku-Järkevällä halutaan huomioida omatoimisia arkipäivän tekoja. Ensimmäinen Pikku-Järkevä myönnettiin pienelle 3-vuotiaalle pojallle, joka omatoimisesti oli halunnut siivota lähikoulun pihaa perjantai-illanvitettäjien jäljiltä. Palkinnon myöntää kaupunkikehityksen ympäristötiimi.Vuoden 2018 palkinto Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeelle

Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliike on tehnyt esimerkillistä työtä yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen hyväksi Järvenpäässä.

Vuosittain jaettava tunnustus on järjestyksessään kuudestoista.