A

Järvenpään kaupungin nuorten kesätyöllistämistuki yhdistykselle / liitolle / säätiöille

 

Järvenpään kaupunki myöntää kesätyöllistämistukea kolmannelle sektorille (yhdistykset, liitot ja säätiöt) nuorten 15-18 vuotiaiden järvenpääläisten kesätyöllistymisen tukemiseksi. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt tuen myöntämisen menettelytapana 22.3.2018. 

Hakemukset kesän 2019 tukien osalta lähettetään osaamis- ja työllisyyspalveluihin 31.3.2019 klo 23.59 mennessä. Päätökset tuen myöntämisestä tehdään viimeistään 12.4.2019 mennessä. Tuki maksetaan yhdistyksen osoittamalle tilille viimeistään 17.5.2019 mennessä.

 

Myöntämisen periaatteet:

1. Jotta yhdistyksen on mahdollista saada nuoren palkkaamiseen tukea, tulee nuoren olla 15 - 18 vuotias järvenpääläinen nuori ja työajan 30 tuntia viikossa. Tuki maksetaan yhden kuukauden työsuhteista (kuukausi = vähintään 28 vuorokautta).

2. Työllistämisen tulee tapahtua kesä - elokuun aikana. Peruskoulunsa päättävät nuoret voivat aloittaa työsuhteensa vasta peruskoulun (oppivelvollisuuden) päättymisen jälkeen.

3.  Yhdistykset haastattelevat ja valitsevat nuoret itse.

4. Nuoren palkkaava työnantaja päättää palkan suuruudesta. Kaupungin tukea maksetaan todellisten palkkauskustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 1007,01€/kk. Tuen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa selvitys sovellettavan TESin mukaisesta palkasta.

5. Yhdistysten tulee toimittaa kopio kirjallisesta työsopimuksesta työsuhteen alettua Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluille sekä kopio palkkatodistuksesta työsuhteen päätyttyä.

6. Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut seuraa myönnettyjen tukien ja työllistettyjen nuorien toteumaa. Mikäli kesätyöllistäminen ei toteudu kuten tukea on myönnetty, Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut perii ylimääräiset tuet jälkikäteen takaisin.

 VAIKUTTAMO_BANNERI

Tutustu nyt maksuttomaan lähialueen duuniportaaliin.

Löydät meidät myös Facebookista Vaikuttamo.  Käy tykkäämässä!