A

Näin haet tuen:

Täytä hakemus ja lähetä se skannattuna sähköpostitse osoitteeseen: agnieszka.mozejko-vuollet@jarvenpaa.fi .

Avaa tulostettava hakemus lomakepankista .

Lisätietoja hakemisesta:

Järvenpään kaupunki Työllisyysyksikkö, toimistosihteeri Agnieszka Mozejko-Vuollet

Puh: 040 315 39 80

Järvenpään kaupungin nuorten kesätyöllistämistuki YHDISTYKSELLE / LIITOLLE / SÄÄTIÖLLE

Järvenpään kaupunki myöntää kesätyöllistämistukea kolmannelle sektorille (yhdistykset, liitot ja säätiöt) nuorten 15-18 vuotiaiden järvenpääläisten kesätyöllistymisen tukemiseksi. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt tuen myöntämisen menettelytapana 22.3.2018.

 

Myöntämisen periaatteet:

1. Jotta yhdistyksen on mahdollista saada nuoren palkkaamiseen tukea, tulee nuoren olla 15 - 18 vuotias järvenpääläinen nuori ja työajan 30 tuntia viikossa. Tuki maksetaan yhden kuukauden työsuhteista.

2. Työllistämisen tulee tapahtua kesä - elokuun aikana. Peruskoulunsa päättävät nuoret voivat aloittaa työsuhteensa vasta peruskoulun (oppivelvollisuuden) päättymisen jälkeen.

3. Nuoren tulee olla myös ensisijaisesti Järvenpään kaupungille Laura-järjestelmän kautta kesätöihin hakenut nuori. Tiedot nuorista toimitetaan yhdistyksille Järvenpään kaupungin työllisyyspalveluiden toimesta. Yhdistykset haastattelevat ja valitsevat nuoret itse. Mikäli tästä ryhmästä ei sopivaa nuorta löydy, voi kyseeseen tulla myös joku muu samanikäinen järvenpääläinen nuori.

4. Nuoren palkkaava työnantaja päättää palkan suuruudesta. Kaupungin tukea maksetaan todellisten palkkauskustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 1007,01€/kk. Tuen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa selvitys sovellettavan TESin mukaisesta palkasta.

5. Yhdistysten tulee toimittaa kopio kirjallisesta työsopimuksesta työsuhteen alettua Järvenpään kaupungin työllisyyspalveluille sekä kopio palkkatodistuksesta työsuhteen päätyttyä.

6. Järvenpään kaupungin työllisyyspalvelut seuraa myönnettyjen tukien ja työllistettyjen nuorien toteumaa. Mikäli kesätyöllistäminen ei toteudu kuten tukea on myönnetty, Järvenpään kaupungin työllisyyspalvelut perii ylimääräiset tuet jälkikäteen takaisin.

 Työllisyysyksikkö

Tutustu nyt maksuttomaan lähialueen duuniportaaliin.

Löydät meidät myös Facebookista Työllisyysyksikkö / Cooperin kulma. Käy tykkäämässä!