A

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuki työnantajille

Näin haet tukea ennakkoon    1.4 - 31.5.2020

1. Tiedossasi on järvenpääläinen 15-18-vuotias nuori, jonka haluat palkata kesäksi töihin.

2. Täytä hakemus ja lähetä se viimeistään 31.5 klo 23.59 (linkki). Hakemuksen täyttöä varten tarvitset organisaatiosi Y-tunnuksen tai henkilötunnuksesi (kotitalous työnantajana).

3. Hakemuksesi perusteella tehdään ennakkopäätös määrärahan varaamisesta. Päätös on julkinen ja sen vuoksi näkyvillä kaupungin verkkosivuilla. Saat tiedon päätöksestä myös sähköpostiisi. Huom. ennakkovarauksella varataan määrärahaa yrityksesi/kotitaloutesi käyttöön ilmoitushetken tietojen mukaan. Lopullinen maksettava tuki määräytyy toteutuneiden nuorten määrän ja tuntien mukaan.

4. Työsuhteen alkaessa, tee kirjallinen työsopimus nuoren kanssa. Tämä on tärkeää paitsi nuoren kannalta, myös siksi, että kopio työsopimuksesta tarvitaan kesätyöllistämistuen tilityslomakkeen liitteeksi kesätyösuhteen päätymisen jälkeen. Pidä myös kirjaa nuoren työtunneista, sillä maksettava tuki riippuu työtuntien määrästä.

5. Kun nuoren työsuhde päättyy, hae tukea täyttämällä tilityslomake, (linkki tulossa) 31.10 klo. 23.59 mennessä. Muista, että liitteenä tulee ehdottomasti olla kopio allekirjoitetusta työsopimuksesta ja työtuntilistasta. Kaikki liitteet tulee tallentaa (skannata) yhdeksi pdf-tiedostoksi tilityslomakkeen oheen. Täytä huolellisesti joka kohta lomakkeessa ja muista liitteet sekä paina Lähetä-nappia.

6. Kun tilitys on saapunut Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalveluihin, tehdään lopullinen päätös tuen määrästä ja sen maksamisesta. Päätös on näkyvillä kaupungin verkkosivuilla. Saat myös päätöksen sähköpostiisi.

Huomaathan, että kuntalaisten tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika 14 päivää. Tämän jälkeen päätös on lainvoimainen. Kun päätös on saanut lainvoiman, voidaan tuki laittaa maksuun. Tästä hetkestä kuluu noin 2 viikkoa ennen kuin tuki on ilmoittamallasi tilillä.

 

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuen myöntämisen perusteet ovat 24.3.2020 alkaen seuraavat:

Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistukea voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous. Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Kuva1

Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää järvenpääläisen 15–18 -vuotiaan nuoren palkkaamiseen.

1. Nuoren työsuhde voi toteutua ajalla 1.5.–31.8, työ tulee kuitenkin järjestää siten, ettei se hankaloita nuoren opiskeluja. Peruskoulunsa samana keväänä päättävä nuori voi aloittaa työsuhteensa kuitenkin vasta oppivelvollisuuden suoritettuaan.

2. Kesätyöllistämistukea myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin korkeintaan 31.10.2020 saakka.

3. Työnantaja voi hakea tukea ennakkoon tai vasta nuoren työsuhteen päätyttyä.

4. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen.

5. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

6. Kesätyöllistämistukea maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaisesti. Tuki määräytyy seuraavasti:

  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 30h - tuen määrä 100 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 60h - tuen määrä 200 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 90h - tuen määrä 300 euroa
  • työtuntien määrä ajalla 1.5.-31.8. 120h - tuen määrä 400 euroa

Kesätyöllistämistuki_työnantajille_taulukko

7. Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää korkeintaan kymmenestä (10) nuoresta työnantajaa kohden.

 

HUOM! Järvenpään kaupunki on sitoutunut myöntämään jokaiselle työnantajalle kesätyöllistämistukea (kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä päättävän ja oppivelvollisuutensa suorittaneen nuoren.

 

Hakemusten käsittely ja neuvonta:

Järvenpään kaupunki, Osaamis- ja työllisyyspalvelut

Toimistosihteeri Agnieszka Mozejko-Vuollet

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Puh. 040 315 39 80